Условия


Правила и Условия

< Определения >

Всеки от термините, споменати по-дол в тези Условия (наричани по-долу "Условия") има значения:

  1. Обява - всички елементи и данни (визуални, текстови, звукови, снимки, рисунки), представени от редактор на Рекламодателя под негова единствена отговорност, за да се купи, наеме или продаде продукт или услуга и се излъчи на сайта и мобилния сайт.
  2. Рекламодател - всяко физическо или юридическо лице.
  3. Личен акаунт - отнася се до свободното пространство, което всеки рекламодател трябва да създаде и което той трябва да свърже от сайта, за да разпространява, управлява и преглежда своите реклами.
  4. В И П Комерс 2010 ЕООД е компанията, която публикува и управлява сайта и мобилния сайт {Predloji.com}, регистрирана в Търговския и фирмен регистър на България с ЕИК 201025033, чийто седалище е на адрес: гр. София, ул. Алабин 8.
  5. Обслужване на клиенти - отдел, от който Рекламодателят може да получи допълнителна информация. Чрез тази услуга можете да се свържете по имейл, като щракнете върху връзката на уебсайта и мобилния сайт.
  6. Сайт PREDLOJI.com означава уебсайтът, управляван от В И П Комерс 2010 ЕООД, достъпен главно от URL адреса https://predloji.com/ и позволяващ на потребителите и рекламодателите достъп до Услуга чрез интернет Predloji.com.
  7. Мобилен сайт е мобилният сайт, управляван от Predloji.com, достъпен от URL адреса https://predloji.com/ и позволяващ достъп на потребители и рекламодатели чрез тяхната услуга за мобилен телефон до Predloji.com.
  8. Потребител - всеки посетител с достъп до услугата на Predloji.com чрез сайта и мобилния сайт и консултантските услуги на Predloji.com.

< Тема >

Настоящите Общи условия за използване, установяват договорните условия, приложими за всеки абонамент и Рекламодател, свързан с личния му акаунт чрез сайта и мобилния сайт.

< Приемане >

Всяко използване на сайта от Рекламодател е пълно приемане на настоящите Условия.

< Отговорност >

Predloji.com не може да бъде държан отговорен за неизпълнение или неправилно изпълнение на надлежен контрол, нито поради невярна и неточна информация, предоставена от Рекламодател, нито в случай на форсмажорни или други условия.

< Промяна на тези термини >

Predloji.com си запазва правото по всяко време да променя всички или част от Общите условия.

Препоръчва се на рекламодателите да се запознаят с Условията.

< Разни >

Ако част от Условията се окаже невалидна или неприложима по каквато и да е причина, въпросните разпоредби ще се считат за неписани, без да се поставя под въпрос валидността на останалите разпоредби.

Всички жалби трябва да бъдат адресирани до Обслужване на клиенти на Predloji.com.