Вход за по-бърз достъп до най-добрите оферти. Кликни тук ако нямаш акаунт.

Подготовка за изпит по Езикова Култура, Български Език и Литература, БЕЛ, Пловдив. Професионална

1 month ago Училище и Курсове Пловдив   28 прегледа

-- лв

  • podgotovka-za-izpit-po-ezikova-kultura-blgarski-ezik-i-literatura-bel-plovdiv-big-0
Цена: -- лв По договаряне

Курсът е предназначен за всички зрелостници и кандидат-студенти, които искат да повишат знанията си по български език за полагане на Държавния зрелостен изпит (матура по БЕЛ) и за кандидатстване в различни Висши училища с изпит по български език - езикова култура. Подготовката е напълно съобразена с формата на зрелостния изпит по Български език и Литература и на кандидат-студентските изпити.

Курсът включва:
- теоретична и практическа подготовка върху материал от основните дялове на българската граматика (фонетика, морфология, синтаксис, лексикология);
- система от упражнения върху книжовна норма в българския език;
- система от упражнения върху лексико-стилистичните употреби в българския език;
- тестове и упражнения след всяка тематична единица;
- упражнения за домашна работа и допълнителна подготовка;
- пробни изпити според различните изпитни формати.

Цели и задачи на обучението:
Целта на специализирания курс по български език-езикова култура е да подпомогне целенасочено подготовката за зрелостни и кандидат-студентски изпити в модулите по българска граматика.
Овладяването на книжовната норма е труден и постъпателен процес и изисква внимателно следване на системите от правописни, граматични и пунктуационни норми на българския език, както и умелото им прилагане в писмената реч. Основната задача на курса е да формира качествени умения за прилагане на книжовната норма, да утвърди добра практическа компетентност на зрелостниците, която да се превърне в основа за прецизна употреба на родния език.
Практическата насоченост на курса има за цел както успешното полагане на различните изпитни формати, така и изграждането на високо ниво на езикова култура на съвременния млад човек.

След завършването на курса вие ще:
- Познавате и прилагате основните езикови норми при изпълнението на изпитните задачи;
- Следвате езиковата норма при създаване на текстове;
- Владеете техниките на различните изпитни формати;
- Прилагате еднакво знанията си към изпълнението на езикови задачи от „отворен” и „затворен” тип;
- Решавате бързо и прецизно тестове върху материал от българската граматика;
- Умеете да редактирате текст съобразно книжовните норми на българския език.

За успешната подготовка на зрелостниците и кандидат-студентите са предвидени задачи и упражнения за аудиторна и самостоятелна работа, коментар на самостоятелната работа с цел систематизация и отстраняване на пропуските, препоръчителни помагала за надграждаща подготовка.

Продължителност: 100 учебни часа.
Училище АЛФАБЕТ – ПЛОВДИВ
гр. Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов 15
тел.: 0895622474; 0887388566; 032/627762
mail:
/ сайт: http://alfabet.bg