Вход за по-бърз достъп до най-добрите оферти. Кликни тук ако нямаш акаунт.

Ноември започва Курс по Счетоводство, Експерт или Оперативен Счетоводител, Стара Загора Професионална

1 month ago Училище и Курсове Стара Загора   38 прегледа

-- лв

  • noemvri-zapocva-kurs-po-scetovodstvo-ekspert-ili-operativen-scetovoditel-stara-zagora-big-0
Цена: -- лв

Дай летящ старт на кариерата си с обучение в Училище INTER ALLIANCE SCHOOL – STARA ZAGORA!

Курс по Счетоводство, Експерт или Оперативен Счетоводител - Счетоводно Практическо Обучение.

 

Обучението включва 3 модула:

1. ПЪРВИ Модул Теория – методи и начини за реална работа в фирмата или в счетоводна кантора, особености на счетоводната отчетност, обекти, счетоводно отчитане, активи, пасиви, стопански операции, откриване/закриване на сметки, водене на сметки, обработка, оборотни ведомости, платежни, мемориален ордер, приходни касов ордер, разходни касови ордери, служебни бележки и документации към дейността;

2. ВТОРИ Модул Счетоводно отчитане - отчитане на собствения капитал, дълготрайни материални активи ДМА, отчитане на краткотрайни материални активи КМА, отчитане на получени и дадени под наем материални ДМА, отчитане на сметка материали, отчитане на доставчици и клиенти, отчитане на разплащателни сметки, отчитане на ДДС и продукцията и стоките, отчитане на амортизациите, брака и ликвидацията, отчитане на приходите и разходите и др.

3. ТРЕТИ Модул СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ФИРМА - основни моменти при приключването и разглеждане на документите свързани със съставянето на годишния финансов отчет - отчет за приходи и разходи, баланс, отчет за паричния поток, отчет за собствения капитал и приложения. 

Разглеждане на годишния финансов отчет с реална фирма за по-добро разбиране на предадения материал. 

Тестови изпити по време на курса, задачи казуси, правна информация.

Работа със счетоводна програма - работа с и решаване на практическа задача и изготвяне на дневници и справка декларация по ДДС за НАП.

 

На всеки курсист се издава удостоверение, което може да послужи пред всяка частна или държавна организация и учреждение за завършено ниво и курс на квалификация!

Групите са малки и компактни с мотивирани курсисти в централната градска част, климатизирани комфортни зали. Курсовете се водят от експерт счетоводители имена в счетоводната дейност и практика в града ни, с доказан опит във водещи национални и международни фирми!

 

Не губете времето си изберете качеството за просперитета си!

Училище INTER ALLIANCE SCHOOL – STARA ZAGORA

Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, 

Намираме се точно на етажа над Сладкарница Неделя, 

на площада пред общината. 

тел.: 0895622470; 0878944555; 042/605363 

mail: / сайт: http://www.interalliance.bg