Вход за по-бърз достъп до най-добрите оферти. Кликни тук ако нямаш акаунт.

Курс по ТРЗ и Личен Състав, Пловдив. Практическа Насоченост Професионална

3 months ago Училище и Курсове Пловдив   68 прегледа

-- лв

  • kurs-po-trz-i-licen-sstav-plovdiv-prakticeska-nasocenost-big-0
Цена: -- лв По договаряне

Доверете се на опитните ни преподаватели с дългогодишен опит!
Училище АЛФАБЕТ - ПЛОВДИВ организира курс по ТРЗ и Личен Състав.

Училище АЛФАБЕТ – ПЛОВДИВ Ви предлага курс по ТРЗ и Личен състав.
Ще ви запознаем с основните нормативни документи: КТ, КСО, Закон за бюджета на ДОО, ЗЗО, ЗГВРС.
Наредба 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомление по чл. 62, ал. 4 от КТ, Наредба за работното време, отпуските и почивките.
НСОРЗ, Наредба за елементите на възнаграждение и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.
ЗЗБУТ, Наредба 8 за съдържанието и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените от тях лица, както и самоосигуряващите се. Наредба за пенсии и други, управление на човешки ресурси, трудови договори, работно време и почивки, трудова книжка, осигуряване, ведомост за заплата, подаване на информация в ТД на НАП. Пенсиониране.

След всяко завършено обучение, центърът издава заверено легитимно удостоверение за придобитите знания, съгласно МОН.

За повече информация заповядайте при нас на адрес:
Училище АЛФАБЕТ - ПЛОВДИВ

тел.: 089 562 2474; 088 738 8566; 032/62-77-62

mail: alfabetcenter@abv.bg / сайт: www.alfabet.bg
Ние сме в гр. Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов 15